Formularz rejestracyjny dostawcy

Dane dostawcy
Nazwa firmy: *  
Maksymalna długość: 200 
Prefiks NIP: *   
NIP: *  
Maksymalna długość: 30 
Numer KRS:  
Maksymalna długość: 30 
Adres: *  
Maksymalna długość: 500 
Dodatkowe informacje adresowe:  
Maksymalna długość: 1000 
Miejscowość: *  
Maksymalna długość: 100 
Kod pocztowy: *  
Maksymalna długość: 50 
Kraj:   
Telefon: *  
Maksymalna długość: 20 
Faks:  
Maksymalna długość: 20 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Adres www:  
Maksymalna długość: 255 
Dodatkowe informacje:   

Dane klasyfikujące
Kategorie dostarczanych produktów/usług  
Lista kodów SWW

Dane użytkownika
Identyfikator użytkownika (login): *  
Maksymalna długość: 50 
Imię: *  
Maksymalna długość: 50 
Nazwisko: *  
Maksymalna długość: 50 
Stanowisko: *  
Maksymalna długość: 100 
E-mail: *  
Maksymalna długość: 255 
Telefon: *  
Maksymalna długość: 50 

Załączniki
Załączniki

Dane osobowe
*    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych na Platformie Marketplanet, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
* Zapoznałem/am się z Obowiązkiem informacyjnym RODO_ZGH „Boleslaw” S.A. ” oraz akceptuje jego postanowienia.