Postępowania przetargowe

Nazwa Postępowania: Termin składania ofert od:  
Numer Postępowania: Termin składania ofert do:  
Rodzaj zamówienia: Jednostka organizacyjna:


Pozycje 1 - 25 z 147. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer Postępowania Nazwa Postępowania Termin składania ofert Akcje
 
ZGH BOLESLAW/ZP/0009/17 Projekt instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag 2017-10-13 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0008/17 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” - „Prace fundamentowe” 2017-09-14 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0007/17 Wykonanie 1 – 3 otworów obserwacyjnych oraz 1 – 5 otworów powierzchniowych rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-PB „Klucze I” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów. 2017-07-10 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0006/17 Wykonanie prac przygotowawczych do budowy „Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” 2017-06-12 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0005/17 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Namiarowni Wsadu w ZGH „Bolesław” S.A. – ETAP I (Segment A+B)” 2017-05-30 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0004/17 Wykonanie remontu instalacji wentylacji nawiewno-wyciągowej i instalacji elektrycznej w budynku zespołu laboratorium badawczych ZGH Bolesław 2017-04-28 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0003/17 DOBÓR I DOSTAWA URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI 2017-04-27 09:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0002/17 Modernizacja układu zasilania rejonu „Bolesław” w energię elektryczną. 2017-04-19 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0001/17 Wykonanie prac budowlanych dla zabudowy elektrofiltrów FKS I 2017-03-28 12:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0020/16 DOSTAWA ZESTAWU MASZYN, SUWNIC, WANIEN I SYSTEMU STEROWANIA DLA LINII PILOTAŻOWEJ NOWEJ HALI WANIEN. / [DELIVERY OF A SET OF THE MACHINES, CRANES, CELLS AND CONTROL SYSTEM FOR THE PILOT LINE OF A NEW CELL HOUSE.] 2017-01-16 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0019/16 Dostawa miału węglowego w typie 31-32 płomiennym, płomienno-gazowym w klasie IIA22/18/06 do BOLTECH Sp. z o.o. wraz z odbiorem żużla kotłowego i pyłów paleniskowych o kodzie 100101 2016-12-02 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0018/16 Wykonanie modernizacji filtrów na silosach prażonki nr 5 i nr 6 2016-07-11 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0017/16 Wymiana rozdzielnicy ST4 w oddziale Ługowni 2016-07-12 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0016/16 Wykonanie prac związanych z budową ługownika do rozpuszczania i dozowania siarczanu żelaza. 2016-07-12 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0015/16 TRANSPORT NADAWY DLA ZAKŁADU PRZEROBU ODPADÓW POFLOTACYJNYCH 2016-06-20 12:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0013/16 TRANSPORT ODPADU DLA ZAKŁADU PRZEROBU ODPADÓW POFLOTACYJNYCH 2016-05-10 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0012/16 WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AKP DLA ZAKŁADU PRZEROBU ODPADÓW POFLOTACYJNYCH 2016-04-06 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0011/16 Wykonanie modernizacji prasy w Instalacji Odsiarczania Gazów w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. 2016-03-18 12:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0010/16 Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę Instalacji Odzysku Odpadów Cynkonośnych w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. 2016-03-17 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0009/16 WYKONANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW DLA ZAKŁADU PRZEROBU ODPADÓW POFLOTACYJNYCH 2016-03-23 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0008/16 Wykonanie instalacji do odzysku elektrolitu odpadowego w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. 2016-02-29 12:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0007/16 DOSTAWA BATERII HYDROCYKLONU DLA ZAKŁADU PRZEROBU ODPADÓW POFLOTACYJNYCH 2016-03-09 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0006/16 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA UKŁADU ZASILANIA ZESPOŁÓW PROSTOWNIKOWYCH STACJI PROSTOWNIKÓW EC 2016-02-29 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0005/16 Wykonanie modernizacji prasy w Instalacji Odsiarczania Gazów w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno 2016-02-25 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0003/16 Wykonie prac murarskich w piecach obrotowych w Bolesław Recycling Sp. z o.o. w latach 2016 – 2019 2016-01-15 08:43 Szczegóły

 1/6 2 3 4 5 6