Postępowania przetargowe

Nazwa Postępowania: Termin składania ofert od:  
Numer Postępowania: Termin składania ofert do:  
Rodzaj zamówienia: Jednostka organizacyjna:


Pozycje 1 - 25 z 158. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer Postępowania Nazwa Postępowania Termin składania ofert Akcje
 
ZGH BOLESLAW/ZP/0007/18 Wykonanie projektów wraz z wykonawstwem hali typu lekkiego z przeznaczeniem do napraw wagonów towarowych oraz układu torowego pozwalającego na wjazd na halę pojazdów szynowych z istniejących torów bocznicy kolejowej ZGH Bolesław S.A. dla Boltech Sp. z o.o. 2018-05-18 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0006/18 Wykonanie i dostawa elementów szyn prądowych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” 2018-06-12 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0005/18 Remont kotła parowego SR 10 nr 4. 2018-04-25 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0004/18 Wykonanie 7 otworów obserwacyjnych w rejonie złoża rud Zn-Pb „Laski” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji powykonawczej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów. 2018-04-11 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0003/18 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” – Prace budowlane 2018-03-27 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0002/18 Wykonanie prac instalacyjnych dla Węzła Elektrofiltrów Mokrych FKS I 2018-02-23 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0001/18 Modernizacja rozdzielni i agregatu pompowego w przepompowni wody nadosadowej 2018-02-15 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0013/17 Dostawa maszyn flotacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej 2018-02-05 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0012/17 Dostawa Młyna w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej. 2018-02-05 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0011/17 Dostawa Filtra w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu” w Dziale Przeróbki Mechanicznej. 2018-02-05 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0010/17 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A. – „Dostawa konstrukcji prefabrykowanej”. 2017-12-21 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0009/17 Projekt instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag 2017-10-13 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0008/17 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” - „Prace fundamentowe” 2017-09-14 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0007/17 Wykonanie 1 – 3 otworów obserwacyjnych oraz 1 – 5 otworów powierzchniowych rozpoznawczych na obszarze złoża rud Zn-PB „Klucze I” wraz z kompleksową obsługą prac wiertniczych i opracowaniem dokumentacji wynikowej wraz z operatem pomiarowym wykonanych otworów. 2017-07-10 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0006/17 Wykonanie prac przygotowawczych do budowy „Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” 2017-06-12 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0005/17 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Namiarowni Wsadu w ZGH „Bolesław” S.A. – ETAP I (Segment A+B)” 2017-05-30 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0004/17 Wykonanie remontu instalacji wentylacji nawiewno-wyciągowej i instalacji elektrycznej w budynku zespołu laboratorium badawczych ZGH Bolesław 2017-04-28 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0003/17 DOBÓR I DOSTAWA URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI 2017-04-27 09:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0002/17 Modernizacja układu zasilania rejonu „Bolesław” w energię elektryczną. 2017-04-19 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0001/17 Wykonanie prac budowlanych dla zabudowy elektrofiltrów FKS I 2017-03-28 12:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0020/16 DOSTAWA ZESTAWU MASZYN, SUWNIC, WANIEN I SYSTEMU STEROWANIA DLA LINII PILOTAŻOWEJ NOWEJ HALI WANIEN. / [DELIVERY OF A SET OF THE MACHINES, CRANES, CELLS AND CONTROL SYSTEM FOR THE PILOT LINE OF A NEW CELL HOUSE.] 2017-01-16 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0019/16 Dostawa miału węglowego w typie 31-32 płomiennym, płomienno-gazowym w klasie IIA22/18/06 do BOLTECH Sp. z o.o. wraz z odbiorem żużla kotłowego i pyłów paleniskowych o kodzie 100101 2016-12-02 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0018/16 Wykonanie modernizacji filtrów na silosach prażonki nr 5 i nr 6 2016-07-11 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0017/16 Wymiana rozdzielnicy ST4 w oddziale Ługowni 2016-07-12 11:00 Szczegóły
ZGH BOLESLAW/ZP/0016/16 Wykonanie prac związanych z budową ługownika do rozpuszczania i dozowania siarczanu żelaza. 2016-07-12 11:00 Szczegóły

 1/7 2 3 4 5 6 ...